Making farming knowledge profitable
nl en

Disclamer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.roodbont.nl en www.roodbont.com. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

De inhoud van de Roodbontwebsite is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Roodbont Publishers B.V. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Roodbont Publishers kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade of gevolgen ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van deze website.

Informatie gebruiken
Roodbont Publishers behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roodbont Publishers B.V.. 

Copyright 2014 Roodbont Publishers B.V.