Making farming knowledge profitable
nl en

Kijk, denk, doe


Onze signalenreeks is gebaseerd op een eenduidig concept dat bestaat uit drie basisvragen:

  1. KIJK: Wat zie ik?
    Beschrijf gedetailleerd wat je ziet.
  2. DENK: Waarom gebeurt dit?
    Zoek naar de juiste oorzaken van het probleem.
  3. DOE: Hoe moet ik handelen?
    Trek je conclusies en handel daarnaar.

 

Bekijk hier de concepten per thema:
Koesignalen
Varkenssignalen 
Kipsignalen 
Paardsignalen 
Schaapsignalen 
Akkerbouwsignalen